Upcomming Retreats

Northern Light Vipassana Society arrangerer RØSNÆS Vipassana Retreat, 15. – 26. oktober 2018.

Silent retreat med intensiv mindfulness meditation (vipassana & metta) i observation
af tavshed.
Undervisningen varetages af psykolog og vipassana-lærer Uffe Damborg, der underviser i linjen fra Anagarika Munindra og Mahasi Sayadaw. Det er en klassisk vipassana-retreat med en fast daglig rutine med sidde-meditation, gå-meditation og spisemeditation, løbende instruktioner og individuellebopfølgninger. Ved dagens slutning afholdes en dharma-tale med et emne, der er relevant for den meditative praksis. Observation af tavshed gælder ikke i forhold til underviseren.

Retreaten arrangeres af Northern Light Vipassana Society, der er en sammenslutning
af skandinaviske buddhister. Selskabet blev grundlagt i Fredrika, Lapland i 2008 og har til formål at arrangere vipassana-retreater på en non-profit basis.
NLVS har tidligere arrangeret retreater i Lapland i Sverige, i Danmark, på Røsnæs, i
København og Kerteminde, sidstnævnte sted med Joseph Goldstein fra Insight Meditation
Society, Barre, Mass, U.S.A., som gæstelærer.

Programmet følger strukturen fra tidligere retreater arrangeret af NLVS. Retreaten er både for den motiverede begynder og den erfarne.
Den teoretiske forståelsesmodel er theravada buddhismens meditationspsykologi. Der
undervises på dansk.

Retreaten finder sted i Kajestenshuset på Røsnæs langs Kalundborg Fjord 8 km.
udenfor Kalundborg.
Der arrangeres privat bus fra Københavns Hovedbanegård direkte til Kajestenshuset,
Røsnæs, t/r. Busprisen er ikke inkluderet i retreatgebyret.

Retreat-gebyr m.m.
Gebyret for deltagelse i 12-dages retreat er kr. 3.850,- Beløbet dækker fuld forplejning og logi samt et bidrag til oprettelsen af retreat-legater, der kan søges af SU-studerende uden eller med kun få bi-indtægter, og af andre ubemidlede.
For enkeltværelse er der tillægspris på kr. 100,- per overnatning.
Retreat-gebyret omfatter ikke undervisningen. Retreaten afholdes efter theravada buddhismens traditionelle dana-princip. Dette indebærer, at deltagerne opfordres ved slutningen af retreaten til anonymt at donere et gebyr for undervisningen i overensstemmelse med deres værdsættelse og økonomiske formåen.
Ved tilmelding til retreaten betales der et depositum på kr. 1.400. Herefter er tilmeldingen bindende. Det er ikke muligt at deltage i kun et begrænset antal dage.
Der kan ansøges om retreat-legat.

Der udstedes retreat-bevis, hvis det ønskes.
Retreaten er kvalificerende på uddannelsen til MBSR instruktør i Dansk Center for
Mindfulness ved Aarhus Universitet.

Program for Røsnæs-retreaten
Der er ankomst og indkvartering fra kl. 15.00 den første dag.
Der er aftensmad kl. 18.00.
Retreaten begynder officielt kl. 19.00 med praktisk information.
Herefter observeres tavshed undtagen i forbindelse med undervisningen.
Kl. 19.30 – 21.30 Introduktion, instruktion og meditation.
Kl. 21.30 Kaffe og te.
7.00 Sidde-meditation.
7.45 Morgenmad.
8.15 Gå-meditation.
8.45 Instruktion og meditation vekslende
mellem siddende og gående
meditationer frem til:
12.00 Frokost og hvilepause.
13.30 Gå-meditation.
14.00 Instruktion og meditation vekslende mellem siddende og gående meditationer frem til:
18.00 Aftensmad og hvilepause.
19.00 Dharma-tale.
20.00 Gå-meditation.
20.30 Sidde-meditation.
21.30 Den officielle retreat-dag ender.
Det forventes, at deltagerne følger det officielle program. Men efter kl. 21.30 disponerer man frit over sin tid. Der observeres stadig tavshed. Men du kan fx gå en tur langs
stranden eller deltage i bonusmeditationerne.
21.30 Kaffe og te.
22.00 Bonus-meditation vekslende mellem
siddende og gående meditationer.
Det er frivilligt, om man deltager i dette open ended program, hvor deltagerne sidder og går efter egen planlægning, og som ender hver aften/nat, når den sidste meditator slukker og lukker i meditationshallen, hvilket sædvanligvis sker 2-4 timer senere.
Det forventes, at mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr holdes slukket
under hele retreaten. I nødstilfælde kan personer udefra ringe til meditationslæreren
på 25 89 09 41, der vil formidle henvendelsen.

Tilmelding sker ved at sende en mail til uffedamborg@msn.com

 

Kajestenshuset, Røsnæs ved Kalundborg Fjord

Læs nærmere på www.indsigtsmeditation.dk

Tilmeld dig ved at sende en mail til uffedamborg@msn.com

Advertisements